دانلود رایگان


از سر زندگی کارخانه ریسباف اصفهان با تاکید بر - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی از سر زندگی کارخانه ریسباف اصفهان با تاکید بر اعطای کاربری مبنی بر توسعه پایدار می پردازد

دانلود رایگان
از سر زندگی کارخانه ریسباف اصفهان با تاکید بر اعطای کاربری مبنی بر توسعه پایدار چکیده
حفاظت پایدار و توسعه ی پایدار مفاهیمی هستند که در کنار یکدیگر و به صورت مکمل هم عمل میکند. اخیرأ در پژوهش ها به این نتیجه رسیده اند که حفاظت پایدار پیش زمینه ای برای رسیدن به توسعه ی پایدار می باشد. بافت های تاریخی و با ارزش شهرها به جهت پیوستگی ذاتی و تحقق یابیدر پی تجارب طولانی و مداوم، پایدارارند و ابعاد گوناگون پایداری درطراحی آن ها لحاظ شده است و همچنین همخوان با محیط، اقلیم، اجتماع واقتصاد می باشند. لازم است برای چنین بافت های با ارزشی سیاست حفاظت پایدار اعمال شده تا بتوانند با حفظ اصول ارزش های شهری پایدار، حفظ کیفیات ارزشمندی کالبدی، زیست محیطی، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، هویت شهری و ارتقای این کیفیت ها به توسعه ی شهری کمک شایانی کنند و کیفیت مناسب تری در محیط پدید آورند. ارتقای کیفیت های با ارزش شهری پایدار در چنین مناطقی، فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی رارونق داده و در نتیجه باعث جذب مردم به فضاهای تاریخی شهری می شوند؛ فضاهایی که عمومأ متروکه شده است و باید این مناطق را به عنوانپتانسیل های متناسب سرمایه گذاری، حفاظت پایدار و توسعه ی درون شهری پایدار شناسایی کرده و از نابودی سرمایه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجود در آن ها جلوگیری کرد. باید بناهای تاریخی به عنوان پتانسیل های متناسب سرمایه گذاری حفاظت پایدار و توسعه ی درون شهری پایدار شناسایی و مورد توجه قرار گرفته و از نابودی سرمایه های موجود در آنها جلوگیری کرد. در واقع حفاظت، مرمت و باززنده سازی شهری مداخله های پایدار درون شهری هستند که بر پایداری نظام شهری کمک کرده و نظام شهری را قادر می سازند با توجه به کنش و واکنش های موجود در همهی ابعاد به باز تولید خود بپردازند.نمونه موردی مورد مطالعه در این پژوهش کارخانه ی ریسباف است.که از جمله فضاهای با ارزشی است که بعنوان فضایی هویت بخش برای شهر و جاذب گردشگر با پیشینه ی تاریخی فرهنگی ارزشمند محسوب می شود.این کارخانه از جمله کارخانجات دوره ی – پهلوی در اصفهان و نمونه ای از گنج های نهفته ی اصفهان در دوران معاصر بوده که متأسفانه به دلایل ناموجه، دیگر کمتر اثری از آن باقی مانده است. کارخانه ریسباف آخرین نمونه از این میراث گران بهاست.آن چه ریسباف را اینچنین در فهرست آثار ارزشمند اصفهان قرار می دهد، چند بعدی بودن اهمیت وجود آن است، که با تغییر کاربری و استفاده بهینه می تواند سرمایه مهمی برای شهر اصفهان تلقی شود و به بهبود فضای شهری و توسعه ی پایدار شهری اصفهان کمک کند.
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
از سر زندگی کارخانه ریسباف


کارخانه ریسباف اصفهان


اعطای کاربری توسعه پایدار


توسعه پایدار


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تجربه ایران در رویارویی با بافتهای با ارزش

توسعه مدل جدیدی برای پیش بینی قابلیت اعتماد

آنزيم‌هاي بتاگلوكاناز و گزيلاناز در تغذية طيور

مقاله درباره ويژگي هاي ارتفاع

235 گزارش کارآموزی عمران 40 ص

پرسشنامه خود توصیف گری بدنی مارش (1996)

کتاب عشق دلقک نوشته ارونقی کرمانی

نمونه سوالات دکتری 97 گرایش های عمران و معماری

تحقیق درباره تاريخچه بورس اوراق بهادار تهران

نمونه سوالات رشته کارشناسی علوم اقتصادی اقتصاد