دانلود رایگان


عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد - دانلود رایگاندانلود رایگان

دانلود رایگان
عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارچكيده چكيده1
مقدمه2
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه4
2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1 بیان مسئله6
4-1 فرضیه های تحقیق. 7
5-1 ضرورت انجام تحقیق. 8
6-1 اهداف تحقیق. 8
7-1 حدود مطالعاتی. 10
8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات.. 10
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه13
2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا. 13
1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا. 14
3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا. 15
4-2فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا در ایالات متحده17
1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)17
2-4-2 تئوری هزینه سیاسی. 17
3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری. 19
1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه19
2-3-4-2 قانون نرخ. 20
3-3-4-2 مالیاتها21
4-3-4-2 قراردادهای استقراض... 22
5-3-4-2نسبت هایاهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی)25
5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا. 27
1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری. 27
2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری. 27
3-5-2محدوديت هاي سود حسابداري. 29
1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگري مالي. 30
2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار. 32
3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود32
4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود33
5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی. 33
6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی. 33
7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی. 34
8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری)34
9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی. 35
5-5-2 مفهوم اقتصادی سود35
6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود36
7-5-2 مفهوم کیفیت سود 37
8-5-2 تحلیل کیفیت سود40
9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود41
10-5-2واکنش سود44
6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 45
7-2 تعریف بورس اوراق بهادار. 48
8-2 پیشینه تحقیق. 49
1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 49
2-8-2 در داخل کشور:59
9-2 خلاصه فصل دوم59
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه61
2-3 اهداف تحقیق. 61
3-3 تهیه وتنظیم فرضیه62
1-3-3 فرضیه اندازه62
2-3-3 فرضیه اهرم62
3-3-3 فرضیه سرمایه در گردش.. 63
4-3-3 فرضیه طبقه بندی صنعت.. 63
5-3-3 فرضیه مقایسه64
4-3مدل تحلیلی تحقیق. 64
5-3روش تحقیق. 66
6-3 شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 66
1-6-3اندازه گیری متغیر وابسته66
2-6-3اندازه گیری متغیرهای مستقل. 66
7-3جامعه آماری و نمونه گیری. 67
8-3تعيين اندازه نمونه67
9-3آزمون فرضیه ها68
10-3خلاصه فصل. 71
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها
1-4مقدمه‏73
2-4 آمار توصيفي. 74
3-4 رابطه بين اندازه شرکت و روش حسابداري. 75
4-4 رابطه بين ميانگين اهرم و روش حسابداري. 77
5-4 رابطه بين سرمايه در گردش و روش حسابداري. 78
6-4 رابطه بين نوع صنعت و روش حسابداري. 80
7-4 رابطه بين سودآوري و روش حسابداري. 82
8-4خلاصه نتیجه آزمون آماری. 84
9-4 خلاصه فصل. 84
فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات
1-5مقدمه86
2-5نتيجه گيري. 86
3-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 88
4-5محدودیتهای تحقیق. 88
پیوستها
پیوست الف:جدول تحليل واريانس.. 91
پیوست ب: آزمون ناپارامتري کروسکال واليس.. 92
پیوست ج :نمودار میانگین داده ها93
پیوست د : جدول تعداد نمونه های انتخابی به همراه صنایع مربوطه95
منابع و ماخذ
منابع فارسي. 97
منابع لاتین. 98
چکیده لاتین. 103


جدول 1-1 خلاصه مطالعات تجربی انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا. 5
جدول 1-3 جدول توافقی برای آزمون استقلال. 69
جدول 1-4 میانگین داده ها به تفکیک هر فرضیه74
جدول 2-4 داده های تجزیه شده فرضیه اول. 75
جدول 3-4 تحلیل داده های فرضیه اول. 76
جدول 4-4 داده های تجزیه شده فرضیه دوم77
جدول 5-4 تحلیل داده های فرضیه دوم77
جدول 6-4 داده های تجزیه شده فرضیه سوم78
جدول 7-4 تحلیل داده های فرضیه سوم79
جدول 8-4 داده های تجزیه شده فرضیه چهارم80
جدول 9-4 تحلیل داده های فرضیه چهارم81
جدول 10-4 داده های تجزیه شده فرضیه پنجم82
جدول 11-4 تحلیل داده های فرضیه پنجم82
جدول 12-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها84

نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق. 65
نمودار2-3 سطح زیر منحنی توزیع کای مربع. 68
نمودار3-3سطح زیر منحنی H0وH1 در آزمون استقلال کای مربع. 71
نمودار 1-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه اول. 76
نمودار 2-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه دوم78
نمودار 3-4ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه سوم79
نمودار 4-4 ناحيه رد و عدم رد فرض صفر براي آزمون برابري نسبتها برای فرضیه پنجم83


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مقاله مدیریت بانکداری - elearnpars.org

مقاله مدیریت بانکداری. این مقاله با عنوان دوره آموزشی مدیریت بانکداری توسط مرکز آموزش ...

اداره آموزش - region16.tehran.ir

اخبار اداره آموزش چهارمين کنفرانس ملي آموزش و توسعه سرمايه انساني معاون توسعه منابع انساني ...

حسابداری - مفاهیم سود در گزارشات مالی

حسابداری - مفاهیم سود در گزارشات مالی - ... مفاهيم سود: دیدگاه ساختاری: بررسي سود از مجراي ...

با سلام خدمت مخاطبین فرهیخته پایگاه مقالات علمی …

عنوان: مراقب شاهزادگان تاجدار سازمان خود باشید!/ واکاوی جانشین پروری و مدیریت استعدادها در ...

عصر ايران - Asriran

کرابی، شهری به زیبایی بهشت در تایلند (+عکس) دانلود تقویم 96 فروش نوروزی تندر90 و ساندرو ...

حسابداری خرید و فروش کالا - جستجو و دانلود کتاب

حسابداری مقدماتی این کتاب برای افرادی که می خواهند از پایه با اصول حسابداری آشنا شوند مفید ...

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - حسابداری بانکی

بررسی رویه های متداول حسابداری در سیستم بانکی و اخبار و مقالات بانکی مقایسه سن بانکها و ...

عصر ايران - Asriran

کرابی، شهری به زیبایی بهشت در تایلند (+عکس) دانلود تقویم 96 فروش نوروزی تندر90 و ساندرو ...

عصر ايران - Asriran

کرابی، شهری به زیبایی بهشت در تایلند (+عکس) دانلود تقویم 96 فروش نوروزی تندر90 و ساندرو ...

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - حسابداری بانکی

بررسی رویه های متداول حسابداری در سیستم بانکی و اخبار و مقالات بانکی مقایسه سن بانکها و ...

نامت بلند دهكويه

د ر مورد دهکویه قدیم محمد علی سدید السلطنه در سفر نامه خود اینگونه آورده است: « پس از یک ...

پیشنهادهای تایید‌شده - fad.tehran.ir

مرحله چهارم نامه شماره 606446 مورخ 95/05/17: ردیف: كد پيشنهاد: عنوان پيشنهاد: امتياز پيشنهاد

حسابداری خرید و فروش کالا - جستجو و دانلود کتاب

حسابداری مقدماتی این کتاب برای افرادی که می خواهند از پایه با اصول حسابداری آشنا شوند مفید ...

موضوع پایان نامه مدیریت - پذیرش و چاپ مقاله …

موضوع مدیریت مالی. بررسی تاثیر تصمیمات مدیریت ریسک سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...

نامت بلند دهكويه

د ر مورد دهکویه قدیم محمد علی سدید السلطنه در سفر نامه خود اینگونه آورده است: « پس از یک ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

همانطور که می دانید در امتحانات پایانی هر ترم دانشگاه پیام نور برخی از امتحانات به صورت ...

IQnet; TUV international - سیستم تولید به موقع ( Just-In ...

اگر قرار است که کالا ها و قطعات هنگام نیاز در دسترس قرار گیرد ، لازم است که کیفیت آن نیز در ...

مقاله مدیریت بانکداری - elearnpars.org

مقاله مدیریت بانکداری. این مقاله با عنوان دوره آموزشی مدیریت بانکداری توسط مرکز آموزش ...

نامت بلند دهكويه

د ر مورد دهکویه قدیم محمد علی سدید السلطنه در سفر نامه خود اینگونه آورده است: « پس از یک ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

همانطور که می دانید در امتحانات پایانی هر ترم دانشگاه پیام نور برخی از امتحانات به صورت ...

نامت بلند دهكويه

د ر مورد دهکویه قدیم محمد علی سدید السلطنه در سفر نامه خود اینگونه آورده است: « پس از یک ...

بانک مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: دانلود اصل …

آخرین مقالات. مقاله ترجمه شده اقتصاد ۲۰۱۷; استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها ...

iredu.ir - ثبت نام فراگیر پیام نور 95

همانطور که می دانید در امتحانات پایانی هر ترم دانشگاه پیام نور برخی از امتحانات به صورت ...

مطالعات مالی Muhasebe - Finansman - حسابداری بانکی

بررسی رویه های متداول حسابداری در سیستم بانکی و اخبار و مقالات بانکی مقایسه سن بانکها و ...

ادبیات جنگ

آموزش ساخت کیف‌پول ارز دیجیتالی با سایت Bitgo

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان شبیه سازی

دانلود پروژه تحلیل مخازن تحت فشار با نرم افزار

حقوق

دانلود نمونه سوالات حقوق جزا و جرم شناسی

طرح توجیهی تولید شیشه های خود تمیز کننده

طرح توجیهی پرورش گوساله گوشتی

مقاله درباره نماز ، عبادتي بزرگ

اقدام پژوهی آموزگارچهارم دبستان چگونه توانستم