دانلود رایگان


اقدام پژوهی دبیرتاریخ چگونه كلاس تاريخ را با - دانلود رایگاندانلود رایگان اقدام پژوهی دبیرتاریخ چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم؟در قالب ورد و قابل ویرایش در19 صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی

دانلود رایگان
اقدام پژوهی دبیرتاریخ چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم؟اقدام پژوهی دبیرتاریخ چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم؟در قالب ورد و قابل ویرایش در19 صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی
مقدمه: تاريخ هر ملتي، نمادي از هويت آنان است كه در شكل گيري شخصيت و هويت جوانانش، نقش اساسي خواهد داشت. تاريخ يكي از مهمترين و بهترين مآخذ تعليم و تربيت براي انسانهاست و همانطور كه گفته شده هيچ قسمتي از فرهنگ يك جامعه به اندازه ي تاريخ در هويت بخشي موثر نيست .1 اين مسئله تنها با آموزش درست تاريخ ميسر مي شود. و در اين راه بايد دانش آموزان را به گونه اي جذب درس تاريخ و فلسفه ي حاكم بر آن كرد كه بعد از پايان درس، آنان خود به دنبال چرايي مسائل بروند و به غور و تحقيق در امور بپردازند. در ارائه ي درس تاريخ، چه به صورت سنتي و يا شكل نوين آن، بايد روحيه ي كنجكاوي، حقيقت جويي و دنبال كردن دلايل، علت ها و نتايج تاريخي و نقش آنها را در زندگي حال و آينده ي دانش آموزان ايجاد كنيم؛ و كاربرد تاريخ براي حال و آينده را واقعاً در روح و جان آنها و كسانيكه تاريخ را تنها حديث گذشتگان (مردگان) مي پندارند، به صورت علمي و كاربردي تقويت كنيم. بقول دكتر زرين كوب آنچه انسان امروز از تاريخ مي تواند آموخت شناخت خويش است شناخت معني حيات خويش در واقع...تاريخ تنها محدود به دنياي حاضر- زمان جاري- هم نيست؛ با دنياي گذشته و با آنچه در آينده خواهد بود نيز پيوند اتصال دارد. و ... 2 درس تاريخ در طي سالهاي اخير شايد براي اولين بار با رويكرد روشمداري و پيوند دادن مباحث تاريخ با زندگي روزمره ي دانش آموزان، با طرح مباحث متفاوت و متنوع جهت بيان جايگاه و نقش زندگي تاريخي انسان ها در رويكرد پژوهش در تاريخ و ارتباط تاريخ با علوم ديگر تدوين و تأليف شده است. كه مي توان اين امر را نويد بخش تحولي در چگونگي تنظيم كتب درسي بحساب آورد. اما عليرغم پروانهات كتاب، به واسطة سابقه ذهني، كه آن هم برخواسته از يكسري عوامل گوناگون مي باشد، ما شاهد بي رمقي و علاقة كم دانش آموزان نسبت به اين درس هستيم. در صورتيكه اگر درس تاريخ به شيوه اي جذاب و اثرگذار ارائه شود، علاوه بر اينكه حس مسئوليت پذيري دانش آموزان را بر مي انگيزاند، در شكل گيري هويت فرهنگي و اجتماعي نسل جوان و آينده ساز اين ديار نيز نقش بسزايي خواهد داشت. آنچه در پي مي آيد تنها شرح برخي از تجربه هايي است كه در حين تدريس جهت ايجاد علاقه و طراوت بيشتر در كلاس كسب شده است. البته اميدوارم كه اين تجربيات براي همكاراني كه در آغاز راهند مفيد فايده باشد. بيان مسئله: اينجانب ............. دبير … داراي .......سال سابقة كار مي باشم. از زماني كه به تدريس درس تاريخ پرداختم، متوجه عدم علاقه و توجه برخي از دانش آموزان به كلاس شده ام؛ كه از درس، كتاب و معلم گريزان و بيشتر سعي دارند كه خودشان بصورت مستقل و بدون اتكا به معلم درس را فرا بگيرند. اين وضعيت چندان براي من و كلاس خوش آيند نبود بنابراين تصميم گرفتم تا آنجا كه مي توانم وضعيت نامطلوب را دچار تغيير و تحول نموده و كلاسم را از هر لحاظ داراي شور و نشاط كافي نمايم.... منابع و پيشينه هاي مورد استفاده 1- رشد آموزش تاريخ 25، ويژه آموزش تاريخ (2)، دورة هشتم، شماره ي 2، زمستان 1385، تهران، دفتر انتشارات كمك آموزشي، سخن سردبير، ص 2. 2- زرين كوب، عبدالحسين، تاريخ در ترازو، تهران، انتشارات اميركبير،1381، ص 26. 3- نوذري، حسينعلي، فلسفه تاريخ، انتشارات طرح نو، تهران، 1379، ص 122. 4- حضرتي، حسن، تاملاتي در علم تاريخ و تاريخ نگاري اسلامي، تهران، انتشارات نقش جهان، 1381، ص 21 و20. 5- نورائي، مرتضي، كارگاه آموزش تاريخ شفاهي، فصلنامة تخصصي تاريخ معاصر ايران سال هشتم شماره ي 29، بهار 1383، ص 25. 6- استنفورد، مايكل، درآمدي بر تاريخ پژوهي، ترجمة مسعود صادقي، تهران، انتشارات سمت، 1384، ص 201. 7- روزنامة اعتماد، سال ششم، شماره ي 1455، 9 مرداد 1386، به مناسبت سالگرد درگذشت دكتر اميرحسين آريانپور . 8- براي آگاهي بيشتر، ر.ك. رشد آموزشي تاريخ 25، همان، نصرا... صالحي، مقالة ديوار كوتاه درس تاريخ ، ص 40 -31. 9- دبيرخانه راهبردي درس تاريخ استان اصفهان، بروشور روشهاي فعال تدريس درس تاريخ، شمارة يك، مهر 1382، ص 1. اقدام پژوهی دبیرتاریخ چگونه كلاس تاريخ را با نشاط و جذاب کردم؟در قالب ورد و قابل ویرایش در19 صفحه بهترین نمونه در فضای مجازی در این قسمت خرید و دانلود کنید.

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
اقدام پژوهی دبیرتاریخ


نمونه اقدام پژوهی دبیرتاریخ


دانلوداقدام پژوهی دبیرتاریخ


اقدام پژوهی رایگان دبیرتاریخ


اقدام پژوهی آماده دبیرتاریخ


اقدام پژوهی دبیرتاریخ آماده


اقدام پژوهی معلم تاریخ


اقدام پژوهی دبیرتاریخ رایگان


اقدام پژوهی جذابیت درس تاریخ


اقدام پژوهی کلاس باشورونشاط


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود طرح توجیهی بسته بندی میوه

تاریخ و فرهنگ ایران 42ص

مقاله درمورد نماز شناسي

مقاله درباره تامين مالي طرحهاي تامين اجتماعي

بررسی میزان بیان ژن آلفا آمیلاز کبدی به روش Real time

تحلیل ساختاری پایان نامه های مدیریت ورزشی

مقاله درمورد تاریخچه تعاون

طراحی کارت ویزیت

فایل پروژه آشنایی با دستگاه CT Scan پاورپوینت با 30

تحقیق درباره اثرات آرامش‌بخش موسيقي 11 ص